Przedszkole Mały Oksford

Mały Oksford

plan dnia
Ramowy rozkład dnia

 

6:30 - 8:45 przyprowadzenie dzieci

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę), rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia poranne.

8:45 - 9:00 przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe

9:00 - 9:15 śniadanie

 9:15 - 9:30 gry i zabawy dydaktyczne

9:30 - 10:15 zajęcia edukacyjne: realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia całą grupą 

10:15-10:30 zabawy swobodne dzieci

10:30-12:30 zajęcia dodatkowe

11:00-11:10 drugie śniadanie

11:10-12:30 spacery, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, gimnastyka ogólnorozwojowa

12:30-12:45 przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe

 12:45-13:15 obiad

 13:15-14:30 odpoczynek poobiedni, leżakowanie, literatura dziecięca

 14:30-15:00 zabawy i gry dydaktyczne

15:00-15:15 podwieczorek 

15:15-16:30 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia

16:00-18:00 rozchodzenie się dzieci (zabawy swobodne)