Przedszkole Mały Oksford

Mały Oksford

plan dnia
Ramowy rozkład dnia

 

6:30 - 8:45 zabawy integracyjne

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę), rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia poranne.

8:45 - 9:00 przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe

9:00 - 9:30 śniadanie

9:30 - 10:30 zajęcia dydaktyczne wynikające z Programu Wychowania Przedszkolnego zgodne z Podstawą Programową

10:30-10:45 drugie śniadanie

10:45-11:30 spacer, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, gimnastyka ogólnorozwojowa

11:30-12:00 przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe, obiad

12:00-13:30 odpoczynek poobiedni, leżakowanie, relaksacja, literatura dziecięca

13:30-15:00 zajęcia dodatkowe

15:00-15:15 podwieczorek

15:15-16:30

Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza,indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, zabawy integracyjne w ogrodzie

16:30-18:00 indywidualna praca z dzieckiem, zabawy integracyjne