Przedszkole Mały Oksford

Mały Oksford

kadra
Dyrektor przedszkola
Barbara Bojda - wykształcenie wyższe magisterskie specjalność: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim, ukończone studia podyplomowe na kierunku Organizacja i Zarządzanie Oświatą na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Obecnie kontynuuje studia pedagogiczne o specjalności oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończone kursy m.in. z zakresu biblioterapii i bajkoterapii, prowadzenia zajęć z matematyki w przedszkolu, profilaktyki dysleksji rozwojowej, metod pracy w nauczaniu przedszkolnym, w tym pedagogiki zabawy i tańca we wspomaganiu rozwoju psychomotorycznego dzieci, kurs kierownika wycieczek, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom. Doświadczenie w pracy na stanowisku wychowawcy przedszkolnego oraz nauczyciela w szkole podstawowej. Od początku istnienia Przedszkola „Mały Oksford” oprócz pełnienia funkcji dyrektora, pracująca jako nauczyciel, dzięki temu doskonale zna potrzeby Dzieci, jak i ich rodziców. Wiedza ta pozwala na właściwe dobranie metod oraz zapewnienia najwyższej jakości pracy przedszkola.

Wychowawcy
Małgorzata Boroń - wykształcenie wyższe magisterskie, specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Obecnie kontynuuje studia pedagogiczne o specjalności oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Posiada doświadczenie w pracy pedagogicznej w przedszkolu. W naszym przedszkolu prowadzi grupę „RYBKI” oraz warsztaty kulinarne.

Ilona Ptak - wykształcenie wyższe magisterskie, specjalność: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Uzyskane doświadczenie w pracy pedagogicznej w szkołach podstawowych i przedszkolach pozwala na dostosowanie metod i form pracy z dzieckiem na różnych etapach edukacji. Dzięki wieloletniej pracy w Małym Oksfordzie doskonale zna potrzeby dzieci. Obecnie w naszym przedszkolu jest wychowawcą w grupie „RYBKI”.

Monika Skulimowska - Nauczyciel kontraktowy. Wykształcenie wyższe magisterskie specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia magisterskie: filologia angielska z plastyką. Wychowawca kolonijny, ukończone kursy kierownika wycieczek i pierwszej pomocy. Ukończone szkolenia: „Metody integracyjne w pracy z grupą (KLANZA)”, „Gry i zabawy muzyczne w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej”, „Tańce polskie. W przedszkole „Mały Oksford” pełni funkcję wychowawcy grupy „Smerfów”. Prowadzi zajęcia z języka angielskiego.

Anna Przystał - Nauczyciel kontraktowy. Absolwentka Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończone kursy: kurs kierownika wypoczynku, kurs kierownika wycieczek szkolnych. Posiada także Certyfikat uczestnictwa w warsztatach metodycznych: "Czytanie i pisanie w przedszkolu:; certyfikat uczestnictwa w konferencji edukacji wczesnoszkolnej "Praca nauczyciela klasy pierwszej. Kaligrafia XXI wieku na tablecie i smartfonie. Po co dzieciom nauka pisania?"; certyfikat uczestnictwa w "Ogólnopolskim konwencie balonowym". Doświadczenie w pracy pedagogicznej w przedszkolu, opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym oraz poprzez praktyki studenckie w różnych placówkach oświatowych. w Przedszkolu "Mały Oksford" jest wychowawcą grupy "Smerfy" oraz prowadzi dodatkowe zajęcia muzyczne.

Angelika Majerska - Absolwentka Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej w Małopolskiej Wyższej Szkole im. J. Dietla w Krakowie. obecnie studiuje edukację wczesnoszkolną II stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doświadczenie w pracy pedagogicznej w przedszkolu. Ukończyła szkolenie pt.: „Akademia kreatywności- zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne na zajęcia z dziećmi”. W naszym Przedszkolu jest wychowawcą grupy najmłodszej oraz prowadzi zajęcia z małych form teatralnych.

Karolina Tyrybon - wykształcenie wyższe magisterskie, specjalność: Pedagogika przedszkolna oraz opiekuńczo - wychowawcza na Akademii "Ignatianum" w Krakowie. Doświadczenie na stanowsiku wychowawcy zdobyła podczas 5-letniej pracy w Niepublicznym Żłobku w Krakowie oraz wolontariatu z dziećmi autystycznymi. Ukończyła szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kursy: "W co się bawić z dziećmi", "Nie tylko farbami - różne techniki plastyczne", "2,5-latki w przedszkolu - pla nowanie pracy, potrzeby rozwojowe, dobry start", "Tańce i zabawy dla małych dzieci". W naszym przedszkolu jest wychowawcą grupy "Misiów".

Psycholog
Danuta Nowosad - wykształcenie wyższe na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Certyfikat w zakresie komputerowych badań przesiewowych wzroku, certyfikat I stopnia w zakresie neuroterapii Biofeedback. Stopień nauczyciela mianowanego. Wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa m.in. w Poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz gimnazjum. Specjalista m.in. w zakresie diagnozy dojrzałości szkolnej, diagnozy specyficznych trudności edukacyjnych i zaburzeń rozwojowych, orzecznictwa w sprawach niepełnosprawności, neuroterapii.

Logopeda
Agnieszka Tekiela - Nauczyciel mianowany. Wykształcenie wyższe na kierunku Filologia polska o specjalności logopedycznej na Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie (2003-2008); studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia na Uniwersytecie M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2008-2009). Ukończone kursy i szkolenia: Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, Zagadnienia terapii dziecka z rozszczepem podniebienia, Wczesna interwencja i wspomagania rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej, Praca z dzieckiem z zaburzeniami autystycznymi metodą E. Wianeckiej, Kurs Weroniki Sherborne. Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć z zakresu wczesnej profilaktyki logopedycznej, praca w charakterze logopedy w Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem i w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej.

Lektor języka angielskiego
Paulina Stankiewicz - wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku Psychologia stosowana na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończone studia podyplomowe w zakresie Pedagogika kwalifikacyjna na Oakton Community College w Des Plaines (USA) oraz Wychowanie przedszkolne na Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. Doświadczenie na stanowisku wychowawcy, psychologa i nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu. 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku nauczyciela w Sunshine Day Care Center w Des Plaines (USA).