Przedszkole Mały Oksford

Mały Oksford

kadra
Dyrektor przedszkola
Barbara Bojda - wykształcenie wyższe magisterskie specjalność: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim, ukończone studia podyplomowe na kierunku Organizacja i Zarządzanie Oświatą oraz studia pedagogiczne o specjalności oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończone kursy m.in. z zakresu biblioterapii i bajkoterapii, prowadzenia zajęć z matematyki w przedszkolu, profilaktyki dysleksji rozwojowej, metod pracy w nauczaniu przedszkolnym, w tym pedagogiki zabawy i tańca we wspomaganiu rozwoju psychomotorycznego dzieci, kurs terapii pedagogicznej oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej, kurs kierownika wycieczek, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom. Doświadczenie w pracy na stanowisku wychowawcy przedszkolnego oraz nauczyciela w szkole podstawowej. Od początku istnienia Przedszkola „Mały Oksford” oprócz pełnienia funkcji dyrektora, pracująca jako nauczyciel, dzięki temu doskonale zna potrzeby dzieci, jak i ich rodziców. Wiedza ta pozwala na właściwe dobranie metod oraz zapewnienia najwyższej jakości pracy przedszkola.

Wychowawcy
Małgorzata Boroń - wykształcenie wyższe magisterskie, specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Ukończyła studia pedagogiczne o specjalności oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Posiada doświadczenie w pracy pedagogicznej w przedszkolu. W naszym przedszkolu prowadzi grupę „RYBKI” oraz warsztaty kulinarne. 

Ilona Ptak - wykształcenie wyższe magisterskie, specjalność: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Nauczyciel kontraktowy. Uzyskane doświadczenie w pracy pedagogicznej w szkołach podstawowych i przedszkolach pozwala na dostosowanie metod i form pracy z dzieckiem na różnych etapach edukacji. Dzięki wieloletniej pracy w Małym Oksfordzie doskonale zna potrzeby dzieci. Obecnie w naszym przedszkolu jest wychowawcą w grupie „RYBKI”. 

Magdalena Moryc-Musiał - Absolwentka studiów magisterskich o kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z terapią pedagogiczną. Posiada również dyplom opiekuna medycznego. Praca z dziećmi jak sama mówi, daje jej dużo satysfakcji i zadowolenia. Ukończone kursy  doskonalenia zwojowego nauczycieli: ,,Polski Maraton Artystyczny”, ,,Jak mówić ,żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać , żeby dzieci do nas mówiły ‘’,„Zabawy porami roku” , ,,Senspolasyka”, „ 2,5 latek w przedszkolu-planowanie pracy ,potrzeby rozwojowe, dobry start”, „Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli i wychowawców”. Obecnie w naszym przedszkolu jest wychowawcą w grupie „Smerfów”.

Anna Gara - wykształcenie wyższe magisterskie specjalizacja historia z': wiedzą o społeczeństwie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Aktualnie studentka ostatniego roku Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała na praktykach w różnych placówkach oświatowych jak i w pracy w przedszkolu z dziećmi pięcio i sześcioletnimi. Ukończyła kursy „Techniki behawioralne w pracy dydaktyczno - wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczną uwagę”, „Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga” oraz „Arteterapia w pracy nauczyciela i pedagoga”. Zna podstawy pierwszej pomocy dorosłych i dzieci. W naszym przedszkolu jest wychowawcą grupy „Misie”.

Joanna Łatak - wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończone studia pedagogiczne o specjalnościach: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna oraz pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną na Akademii Ignatianum w Krakowie. Ukończone kursy: pierwsza pomoc przedmedyczna a także kurs dla kandydatów na wychowawców wycieczek dzieci i młodzieży. W naszym przedszkolu wraz z Panią Magdą, Pani Joasia prowadzi grupę Smerfów.

Anna Bochenek - wykształcenie wyższe na kierunku filologia polska, specjalność: oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.  Obecnie studentka ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku: terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które zdobyła odbywając wiele praktyk w różnych szkołach.
 
Małgorzata Bogucka - wykształcenie wyższe, specjalność: praca socjalna na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Ukończone szkolenie animatora czasu wolnego. Koordynator warsztatów aktorskich „PROscenium: Warsztaty Teatru Słowa”. Znajomość języka migowego na poziomie średniozaawansowanym. Doświadczenie w pracy na stanowisku opiekuna w Niepublicznym Żłobku oraz wolontariat w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej. Pani Małgosia pomaga Pani Ani w grupie najmłodszej.

Psycholog
Danuta Nowosad
- wykształcenie wyższe na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Certyfikat w zakresie komputerowych badań przesiewowych wzroku, certyfikat I stopnia w zakresie neuroterapii Biofeedback. Stopień nauczyciela mianowanego. Wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa m.in. w Poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz gimnazjum. Specjalista m.in. w zakresie diagnozy dojrzałości szkolnej, diagnozy specyficznych trudności edukacyjnych i zaburzeń rozwojowych, orzecznictwa w sprawach niepełnosprawności, neuroterapii. 

Logopeda
Agnieszka Tekiela
- Nauczyciel mianowany. Wykształcenie wyższe na kierunku Filologia polska o specjalności logopedycznej -Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie (2003-2008); studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia -Uniwersytecie M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2008-2009). Uczestniczka licznych kursów, szkoleń i warsztatów dotyczących zaburzeń mowy.  

Lektor języka angielskiego
Paulina Stankiewicz
- wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku Psychologia stosowana na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończone studia podyplomowe w zakresie Pedagogika kwalifikacyjna na Oakton Community College w Des Plaines (USA) oraz Wychowanie przedszkolne na Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. Doświadczenie na stanowisku wychowawcy, psychologa i nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu. 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku nauczyciela w Sunshine Day Care Center w Des Plaines (USA).